Hedelmällinen valmennussuhde?

Valmentajan ja valmennettavan suhde on kompleksinen, sillä valmennettava elättää valmentajansa. Tämä on kylmä totuus, joka tekee valmentajasta riippuvaisen valmennettavastaan. Jos palkkakuitin lukema ja seuraavan lomamatkan kustantaminen ovat valmentajan päämotivaattoreita, ollaan tällöin kaukana kehittävästä valmennussuhteesta.